رویدادهای داخلی

جلسه دانش افزایی


خلاصه :

برگزاری کارگاه آموزشی در دبیرستان ستوده ویژه کادر اجرایی و دبیران دوره اول و دوم به منظور آشنایی با گفتگو و کاربست آن در برخورد با دانش آموزان و خانواده

دبیرستان ستوده به دلیل ضرورت آشنایی همکاران با گفتگو و کاربست آن در محیط آموزشی و خانواده و ... کارگاهی تعاملی برگزار کرد.

این کارگاه در قالب 4 جلسه 6 ساعته و با تسهیلگری «سرکارخانم داعی پور» و «سرکار خانم تمیمی» روانشناسان بالینی و از بنیانگذاران کانون گفتگو برگزار  شد.

سپاسگزار و قدردان همکاران و دبیرانی هستیم که با شرکت در این کارگاه و رشد فردی ایشان شاهد رشد هرچه بیشتر مجموعه هستیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.